logo design
   
  psikologjia
  Teoria Schachter-Singer
 Ne teorin e tyre, Stanley Schachter dhe Jerome Singer (1962) treguan se te gjitha ndryshimet qe ekzistojne eksitimin fiziologjik te emocioneve jane relativisht te vogla dhe se kognicioni luan nje role thelbesore ne kushtizimin e emocioneve.
 
Kjo teori pohon se kur perjetojme emocion, para se gjithash ne jemi te eksituar fiziologjikisht, dhe me vone kerkojme nje shpjegim mjedisor per eksitimin qe kemi. Ne e interpretojme kognitivisht situaten, dhe e percaktojme eksitimin si emocion perkates.
Ndersa do te ishin shume psikologe dhe neurologe qe do ta kundershtonin kete teori.
 Leventhal dhe Tomarken (1986) rishikuan nje numer studimesh, te cilat nuk duhej te perseriteshin rezultatet e Schachter dhe Singer.
Maslak (1979) zbuloi se subjekteve te cilave iu jepeshin medikamente eksituese, gjithmon reagonin negativisht, pavarsisht nga mjedisi.
Megjithse eshte kritikuar, teoria e emocionit Schachter e Singer ka luajtur  nje role  te rendesishem  per sa i perkete ndihmeses se saj ne njohjen e botes emotive, duke u evidencuar rolin e proceseve kognitive.
 

faqe ne permirsim...

 
  visits 50739 visitatori (129861 hits) Pèrmbajtja e kèsaj faqe èshtè e tuteluar nga Copyright. KUJDES!!! Permbajtja e kesaj faqe eshte vetem ne nivel informative