logo design
   
  psikologjia
  Psikometria
 Psikometria eshte kampi i studimit te teorise dhe teknikes se mases ne psikologji, e cila permbledh, matjen e njohjes, aftesite, veprimet dhe karakteristikat e personalitetit. Kampi i studimit eshte i zhvendosur ne menyre te vecante drejt studimit te ndryshimeve ndermjet individeve. 

Permbledh dy aspekte te rendesishme te kerkimit;
ndertimin e strumenteve dhe procedurave per matjen
zhvillimin dhe perfeksionimin e metodave teorike te matjes

Strumentat e pare psikometrik jane perdorur per te matur konceptin e inteligjences. Metoda me e njohur historikisht,  konsiston ne shkallen Stranford-Binet per matjen e "Quoziente te inteligjences", e zhvilluar fillimisht nga psikologu francez Alfred Binet. 

Psikometria eshte e aplikuar pergjithsisht ne vlersimin e edukimit, ne menyre te vecante ne leterature, ne te shkruarin dhe ne matematike. Metodat kryesore ne aplikimin e provave kane qene modele te teoris klasike te proves dhe te asaj te matjes me moderne te teorise dhe deRasch ne pergjigje te artikullit.


 
  visits 50739 visitatori (129853 hits) Pèrmbajtja e kèsaj faqe èshtè e tuteluar nga Copyright. KUJDES!!! Permbajtja e kesaj faqe eshte vetem ne nivel informative