logo design
   
  psikologjia
  Hipnozi ericksoniana
 


HIPNOZI ERICKSONIANA
                                                   
                                                 
                                     Milton H. Erickson ose GJENIU i programimit neoru-linguistik

                 "HIPNOZA NUK EKZISTON-GJITHCKA ESHTE HIPNOZE"


  Hipnozi ericksoniana shoqèron pacientin nè njè udhètim zbulues dhe nè njè perdorim te rizorseve te tij inkonshe(jo-konshe), derisa mund te realizohen tek ai, tè gjitha ndryshimet e deshiruara. Ne kete teknik vemendja e terapeutit i drejtohet atyre  mikro-senjaleve tè cilat tregojn gjendjen aktuale te pacientit dhe nivelin e rritjes se tije personale.
  Milton Erickson me zbulimet e tij ne hipnoterapine por edhe me kontributin e tij ne zhvillimin e psikologjise krijoj  premisat e para nga te cilat linden dhe u formuan me vone terapia sistemike, terapia strategjike, dhe programimi neurolinguistik. 

Nga librat e tij mund t'ju kujtojm                                                                                         
                   
1- Eksperianca e Hipnozes 
2- Hipnoterapia
3- Opera 1 ( natyra e hipnozit dhe e sygjerimit )
4- Opera 2 ( vemendja hipnotike e proceseve sensoriale..perceptues dhe psikofiziologjik)
5- Zeri im do te shoqeroje
6- Komunikimi mendje-trup ne hipnoze
7- Ristrukturimi i jetes me hipnoze
8- Rruget e reja te hipnozes                   ...etj

                                              
                                                             
            
                                                                 


kjo faqe eshte ne permirsim.....

 
  visits 50739 visitatori (129850 hits) Pèrmbajtja e kèsaj faqe èshtè e tuteluar nga Copyright. KUJDES!!! Permbajtja e kesaj faqe eshte vetem ne nivel informative