logo design
   
  psikologjia
  Autohipnozi
 

Autohipnozi  eshte teknika e hipnotizimit te vetes 
 Autohipnosi konsiston ne arritjen per nje kohe te shkurter ne nje gjendje te perceptimit me te larte nga sygjerimet apo komandave autohiptonizuese qe vete personi do te urdheroj( nen kujdesjen e nje eksperti).
                                                   
                                                                                           
                                                                                                         
                                                                                             
                                                                                       
                                Autohipnozi ka si finalitet

1- Vendosjen e objektivave
2- Rritjen e autostimes, e vullnetit per te realizuar dicka dhe ajo e mendimit produktiv.etj

 
  visits 50739 visitatori (129879 hits) Pèrmbajtja e kèsaj faqe èshtè e tuteluar nga Copyright. KUJDES!!! Permbajtja e kesaj faqe eshte vetem ne nivel informative