logo design
   
  psikologjia
  Kognicioni ose proçeset mendore
 

Kognicioni ose proçeset mendore

Me termin kognicion do te kuptojme te gjitha proceset mendore si marrjen, depozitimin, zbulimin dhe perdorimin e diturise (Maltin,1989) . Kognicioni aktualisht luan nje rol te rendshishem ne psikologji. Historikisht, psikologjia filloi me nje orientim te forte kognitiv, i cili me vone, gjate fillimit te  ketij shekulli u devijua nga perkufizimet e psikologjis, si rrjedhoj e influencimit te madh bihevjorist. Kjo gjendje vazhdoi deri ne fillimet e viteve 60, kur psikologjia arriti te permbledh ne vetvete keto proçese.


faqja ne permiresim

 
  visits 50739 visitatori (129880 hits) Pèrmbajtja e kèsaj faqe èshtè e tuteluar nga Copyright. KUJDES!!! Permbajtja e kesaj faqe eshte vetem ne nivel informative